Η MASTER POOL ΑΠΑΝΤΑ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

 • 1 Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ;
 • 2 Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το νερό που μυρίζει χλώριο;
 • 3 Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το παραμένον γαλακτώδες νερό (ασβεστούχο);
 • 4 Πώς μπορoύμε να αντιμετωπίσουμε το γαλακτώδες νερό;
 • 5 Πώς μπορoύμε να αντιμετωπίσουμε το έντονα πράσινο νερό (άλγη);
 • 6 Πώς μπορoύμε να αντιμετωπίσουμε το πράσινο νερό;
 • 7 Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το άνοιγμα της πισίνας λόγω Άνοιξης;
 • 8 Τι θα πρέπει να προσέχουμε σχετικά με το κλεισίμο της πισίνας λόγω Χειμώνα;
 • 9 Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το καθαριστικό μεμβράνης αλκαλικής βάσης;
 • 10 Για ποιούς λόγους χρησιμοποιείται το αλγοκτόνο;
 • 11 Πότε πρέπει να κάνουμε χλωρίωση;
 • 12 Πώς μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το pH του νερού;
 • 13 Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τις ταμπλέτες χλωρίου;
 • 14 Πώς ελέγχουμε το pH & το χλώριο της πισίνας;
 • 15 Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωστή απολύμανση του νερού;
 • 16 Από τι επηρεάζεται η ποιότητα του νερού της πισίνας;
 • 17 Τι πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το pH?
 • 18 Ποιοί είναι οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τη χημική ισορροπία του νερού;
 • 19 Ποιές είναι οι βασικές λειτουργίες για τη συντήρηση της μεμβράνης και τη μακροζωία της;
 • 20 Ποιοί είναι οι χρυσοί κανόνες για κρυστάλλινο νερό;
 • 21 Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με τα φίλτρα;
 • 22 Ποιές είναι οι σωστές δοσολογίες των χημικών πισίνας; Με ποιόν τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούμε τα διάφορα χημικά πισίνας;
 • 23 Συντήρηση πισίνας - Ποιές είναι οι βασικές ενέργειες που δεν πρέπει να παραμελούμε;
1Ανανέωση Νερού

Είναι απαραίτητο, σε κάθε σεζόν, να αλλάζουμε περίπου το 1/3 του νερού που περιέχεται στην πισίνα, για να ελαχιστοποιήσουμε την περιεκτικότητα σε χλωραμίνες, μεταλλικά άλατα και σταθεροποιητές, που προέρχονται από τη διάλυση του χλωρίου. 

Συνιστάται η πλήρης αλλαγή του νερού μετά την πάροδο τριών (3) χρόνων για τις ιδιωτικές πισίνες, και δύο (2) χρόνων για τις επαγγελματικές πισίνες (με νερό πόσιμο, χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και απαλλαγμένο από μέταλλα). Ένας ακόμη λόγος για να αναπληρώνουμε το νερό είναι το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου το νερό "γηράσκει". Ως αποτέλεσμα τα προϊόντα απολύμανσης χάνουν την αποτελεσματικότητα τους και καταναλώνουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

Φιλτράρουμε τη μέρα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας δημιουργούνται τα άλγη (φαινόμενο φωτοσύνθεσης). Γι’ αυτόν το λόγο, το 75% των ωρών που λειτουργεί το σύστημα πρέπει να είναι με το φως της μέρας, όπου η διαδικασία της φωτοσύνθεσης είναι σε εξέλιξη.
π.χ.: αν λειτουργούν τα μηχανήματα 8 ώρες συνολικά τη μέρα, τότε οι 6 ώρες πρέπει να είναι με το φως της μέρας.

Το συχνό φιλτράρισμα είναι επιθυμητό και οικονομικό

'Οσο πιο πολύ φιλτράρουμε, τόσο καλύτερη ποιότητα νερού έχουμε και τόσο μικρότερη είναι η δαπάνη σε χημικά προϊόντα. Το νερό που κυκλοφορεί συνεχώς είναι διαυγές. Το νερό που λιμνάζει γίνεται πράσινο. Εκτός των άλλων, τα συστήματα ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του νερού που χρησιμοποιεί η MASTER POOL, εξασφαλίζουν τεράστια οικονομία, είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιών που χρησιμοποιούμε, είναι ελάχιστη.

2A περίπτωση

Το νερό μυρίζει έντονα χλώριο και προκαλεί μεταξύ των άλλων ερεθισμό στα μάτια. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει υπερβολική ποσότητα χλωρίου στο νερό της πισίνας μας.

Θεραπεία:
α) Φιλτράρουμε συνέχεια και αλλάζουμε συχνά τα φίλτρα για να μην "μπουκώσουν"
β) Αν είναι πολύ έντονες οι οσμές, μπορούμε να περιστρέψουμε το μπουτόν απελευθέρωσης αέρα και επίσης να στρέψουμε το ακροφύσιο εκτόξευσης νερού προς τα πάνω


B περίπτωση

Πάρα πολύ συχνά μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, το νερό να μην είναι χλωριωμένο σωστά, οπότε δημιουργούνται χλωραμίνες (πρασίνισμα) και παράγονται δυσάρεστες οσμές. Οι χλωραμίνες δημιουργούνται από την αντίδραση υποχλωρικού οξέως με οργανικές ενώσεις (η έντονη μυρωδιά οφείλεται στο χλώριο που εξατμίζεται).

Θεραπεία:
α) Κάνουμε χλωρίωση σοκ
β) Φιλτράρουμε συνέχεια ώστε να εξατμιστεί το χλώριο
γ) Αν είναι πολύ έντονες οι οσμές, μπορούμε να περιστρέψουμε το μπουτόν απελευθέρωσης αέρα και επίσης να στρέψουμε το ακροφύσιο εκτόξευσης νερού προς τα πάνω
3Αιτία & Θεραπεία

Αιτία:
Πολύ σκληρό νερό με πολύ υψηλό pΗ δημιουργεί καθίζηση αλάτων και "πουρί".
Θεραπεία: Χαμηλώνουμε την τιμή του pH στο 6,8 για να διαλυθούν τα άλατα και χρησιμοποιούμε προϊόν μείωσης ασβεστίου (anti-calcaire).

Αιτία: Νερό βεβαρημένο με μεταλλικά άλατα και μικροοργανισμούς ή βεβαρημένο με σταθεροποιητικό παράγοντα λόγω υπερβολικής χλωρίωσης, συχνής χρήσης χλωρίωσης σοκ και ανεπαρκής ανανέωσης του νερού.
Θεραπεία: Η μόνη λύση είναι το ολοκληρωτικό άδειασμα του νερού της πισίνας. Αναπληρώνουμε με φρέσκο νερό, κάνουμε μέτρηση και ρυθμίζουμε αναλόγως.
4Αιτία & Θεραπεία

Αιτία: Όταν παρατηρείται υπερβολική χλωρίωση με πολύ υψηλό pH και μέσα στο νερό αιωρούνται μεταλλικά άλατα
Θεραπεία: Οξειδώνουμε το νερό χαμηλώνοντας το pH στην τιμή 6,8, φιλτράρουμε συνεχώς και καθαρίζουμε τα φίλτρα 2 - 3 φορές την ημέρα.

Αιτία: Υπερβολική χλωρίωση + αλγοκτόνο = γαλακτώδες νερό.
Θεραπεία: Αδειάζουμε κατά 1/3 το νερό της πισίνας, ρυθμίζουμε το pH να είναι περίπου 7,0, εφαρμόζουμε συνεχές φιλτράρισμα και καθαρίζουμε τα φίλτρα δύο φορές την ημέρα.
5Αιτία & Θεραπεία

Αιτία: Υπάρχει μακροχρόνια απουσία μας και/ή ανεπαρκής επεξεργασία του νερού κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Θεραπεία: Η μόνη λύση, εκτός από το άδειασμα της πισίνας, είναι να διαλύσουμε τα άλγη ρυθμίζοντας το pH στο 6,7, βουρτσίζοντας πολύ καλά τα τοιχώματα και τον πυθμένα, κάνοντας χλωρίωση σοκ με διπλάσια δόση (2kg ανά 100 m3).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Ποτέ αυτόματη σκούπα αναρρόφησης (Baracuda, Viking, κλπ.) γι’ αυτήν την εργασία.
 • Συνεχές φιλτράρισμα, με αλλαγή των φίλτρων ανά 3-4 ώρες, έτσι ώστε το νερό να αποκτήσει το σωστό χρώμα.
 • Αφού κάνουμε τα παραπάνω, προσθέτουμε 1,4 lt ανά 100 m3 νερού Αλγοκτόνου (βακτηριοκτόνο & μυκητοκτόνο). Δηλαδή, τη διπλάσια ποσότητα από αυτή της δοσολογίας συντήρησης.
 • Όταν κατορθώσουμε να επιτύχουμε κρυστάλλινο και υγιεινό νερό, τότε ρυθμίζουμε το χρονοδιακόπτη στις απαιτούμενες ώρες λειτουργίας.

Αναλυτικά:

 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 12οC, τότε φιλτράρουμε για 3 ώρες.
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 13οC – 20οC, τότε φιλτράρουμε για 6 ώρες.
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 21οC – 30οC, τότε φιλτράρουμε για 9 ώρες.
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μεγαλύτερη από 30οC, τότε φιλτράρουμε για 12 ώρες.

Σημείωση:
Για να αποφύγουμε στο μέλλον το φαινόμενο του πρασινίσματος, πρέπει να μην αφήνουμε την πισίνα μας χωρίς χλώριο, να κάνουμε χλωρίωση σοκ και να χρησιμοποιούμε συστηματικά αλγοκτόνο.
Δοσολογία: Στα 100 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία συντήρησης 0,5 lt αλγοκτόνο ανά 20ήμερο.
6Αιτία & Θεραπεία

Αιτία: Η τιμή του pH είναι πολύ υψηλή.
Θεραπεία: Ελαττώνουμε το pH στο 6,8, βουρτσίζουμε οπωσδήποτε τα άλγη από τα τοιχεία και τον πυθμένα της πισίνας.

Αιτία: Υπάρχει ανεπαρκής ποσότητα χλωρίου.
Θεραπεία: Αφού πρώτα ρυθμίσουμε το pH, κάνουμε χλωρίωση σοκ (1kg / 100 m3).

Αιτία: Ο χρόνος φιλτραρίσματος είναι ανεπαρκής.
Θεραπεία: Συνεχές φιλτράρισμα, με αλλαγή των φίλτρων ανά 3-4 ώρες, έτσι ώστε το νερό να αποκτήσει το σωστό "χρώμα".

Αιτία: Το ισοθερμικό κάλυμμα έχει αφεθεί μόνιμα πάνω στην πισίνα.
Θεραπεία: Απομακρύνουμε το κάλυμμα και αερίζουμε την πισίνα φιλτράροντας συνεχώς.

Αιτία: Αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως: Καταιγίδα - Όξινη βροχή - Κεραυνοί
Θεραπεία: Χλωρίωση Σοκ

Σημειώνουμε:
Το βασικότερο στοιχείο για την καθαρότητα και τη διαύγεια του νερού (70% του αποτελέσματος) είναι ο χρόνος φιλτραρίσματος (ανακυκλοφορίας του νερού) σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων (30% περίπου του αποτελέσματος).

Βουρτσίζουμε οπωσδήποτε τα άλγη από τα τοιχώματα και τον πυθμένα της πισίνας, ώστε να πέσουν σαν αιωρήματα στον πυθμένα και να καθαριστούν με την αναρροφητική σκούπα.
7Την Άνοιξη η πισίνα σας, μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου, χρειάζεται καθάρισμα. Παρ' όλη την ήπια χειμερινή συντήρηση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο πυθμένας και τα τοιχία θα χρειάζονται μια μικρή περιποίηση. Αν το νερό είναι πολύ βρώμικο και η πισίνα χρειάζεται άδειασμα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Χρησιμοποιήστε μια εμβαπτιζόμενη αντλία για να αφαιρέσετε το νερό της πισίνας.
 • Στην περίπτωση που διαθέτετε compact σύστημα φίλτρανσης και ανακυκλοφορίας, αφαιρέστε τα φίλτρα και τους κάδους υποδοχής τους και καθαρίστε το εσωτερικό των μηχανημάτων φίλτρανσης. Πιθανότατα να έχουν συσσωρευτεί φύλλα και χώματα τα οποία πρέπει να αφαιρέσετε. Στην περίπτωση που διαθέτετε συμβατικό μηχανοστάσιο θα πρέπει να κάνετε ένα backwash (αντίστροφη πλύση) έτσι ώστε να καθαρίσει καλά η άμμος εντός του φίλτρου.
 • Το επόμενο βήμα είναι ο καθαρισμός της τελικής επιφάνειας της πισίνας. Στην περίπτωση που η πισίνα σας είναι επενδυμένη με μεμβράνη, καθαρίστε την με το ειδικό καθαριστικό μεμβράνης. Για κάθε άλλη τελική επιφάνεια χρησιμοποιείστε κάποιο έντονο καθαριστικό και με την χρήση βούρτσας τρίψτε καλά τον πυθμένα και τα τοιχία της.
 • Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό της πισίνας σας, γεμίστε με νερό. Στην περίπτωση που η πισίνας σας διαθέτει μεμβράνη το γέμισμα της πισίνας προτείνεται να γίνει με αργό και σταθερό ρυθμό έτσι ώστε να μην ξεκουμπωθεί από τον οδηγό που βρίσκεται κάτω από το επιχείλιο.
 • Ελέγξτε το pH και το χλώριο του νερού και προχωρήστε στις ανάλογες ρυθμίσεις. Κατ΄εξαίρεση στο άνοιγμα της πισίνας, μια ημέρα μετά τη χλωρίωση shock, προσθέστε 1 lt αλγοκτόνου για κάθε 100m3 (αντί για 0,5 lt).
 • Ρυθμίστε τις ώρες ανακυκλοφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περιόδου.

Σημαντικό:
Συντηρώντας την πισίνα σας τον χειμώνα διευκολύνετε πολύ το άνοιγμα της πισίνας την άνοιξη, και ταυτόχρονα εξοικονομείτε χρόνο, νερό και χημικά καθαρισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες (info@masterpool.gr).
8Παρόλο που η πισίνα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται τον Χειμώνα, συστήνεται ανεπιφύλακτα να την αφήνετε με νερό και να τη συντηρείτε κανονικά.

Η ύπαρξη νερού στην πισίνα ελαχιστοποιεί τις συστολοδιαστολές λόγω των καιρικών συνθηκών, προστατεύει την τελική επιφάνεια από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας και συμβάλλει στην μακροζωία του εξοπλισμού της πισίνας. Επιπλέον, προβάλλεται η αισθητική του χώρου όλο το έτος και η πισίνα σας είναι πάντα έτοιμη για χρήση.

Κατά τη χειμερινή συντήρηση οι ώρες ανακυκλοφορίας είναι ελάχιστες και συνεπώς η κατανάλωση ρεύματος είναι μηδαμινή. Η κατανάλωση χημικών είναι κατά πολύ μειωμένη και δεν υπάρχει εξάτμιση στο νερό.

Σημαντικό:
Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν συνεχόμενα για την αποφυγή παγετού.

Εκτός από την ήπια χειμερινή συντήρηση ή οποία διατηρεί το νερό της πισίνας σε μια χημική ισορροπία υπάρχει και η εναλλακτική λύση του κλεισίματος της πισίνας. Εαν επιλέξετε να κλείσετε την πισίνα, δεν πρέπει να την αδειάσετε.

Tα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να κλείσετε την πισίνα σας είναι τα εξής:
 • Ρίχνουμε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα χλωρίου σοκ στην πισίνα καθώς και μια ποσότητα calgiver, ενός ειδικού χημικού το οποίο προλαμβάνει την ανάπτυξη άλγεων.
 • Βάζουμε την αντλία να δουλέψει για περίπου 4 ώρες έτσι ώστε να διαχυθούν τα χημικά ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο του νερού της πισίνας.
 • Στην συνέχεια βγάλτε προσεκτικά την αντλία από την θέση της και τοποθετείστε την σε μέρος χωρίς υγρασία.
 • Κλείνουμε τον γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα της πισίνας.
 • Τέλος βάζουμε το προστατευτικό κάλυμμα της πισίνας για να μειώσουμε τον ρυθμό εξάτμισης των παραμένων χημικών αλλά και για να προστατεύσουμε την πισίνα από κάθε λογής στοιχεία που μπορεί να πέσουν μέσα.
 • Ποτέ δεν αδεάζουμε την πισίνα εάν επιλέξουμε να την κλείσουμε.
9Καθαριστικό μεμβράνηςαλκαλικής βάσης:

 • Το χρησιμοποιούμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για να καθαρίσουμε τη "γραμμή του νερού". Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την επικάθιση αλάτων, λαδιών και ρύπων, τα οποία είναι μετά δύσκολο να απομακρυνθούν και "χαλάνε" την όψη της πισίνας μας. Επίσης, βoυρτσίζουμε καλά μια φορά το μήνα το κάτω μέρος του επιχειλίου και τον οδηγό της μεμβράνης.
 • Τρίβουμε ελαφρά απ'ευθείας με ένα σφουγγάρι. Αφήνουμε να δράσει για 3-5 λεπτά και ξεπλένουμε με το νερό της πισίνας.
 • Είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένο
 • Είναι απολύτως αβλαβές
10Το αλγοκτόνο χρησιμοποιείται προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας άλγεων, βακτηρίων και ιών.

 • Είναι πολύ συμπυκνωμένο
 • Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό
 • Η δράση του είναι μακράς διάρκειας
 • Δεν προκαλεί ερεθισμούς
 • Στα 100 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία συντήρησης 0,5 lt ανά 20ήμερο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε περίπτωση κατάποσης, καλούμε άμεσα γιατρό
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένουμε με άφθονο νερό και καλούμε γιατρό
 • Αποθηκεύουμε τo προϊόν καλά κλεισμένα σε ξηρό μέρος και μακριά από τα παιδιά
11Θα πρέπει να κάνουμε χλωρίωση σοκ:
 • Πάντα αφού ελέγξουμε ότι το pH βρίσκεται μεταξύ των τιμών 7,2 και 7,6.
 • Η χλωρίωση σοκ πρέπει να είναι η μόνη ρύθμιση που κάνουμε μέσα στην ίδια μέρα.
 • Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε χλώριο σοκ ταυτόχρονα με Αλγοκτόνο ή ρυθμιστή pH την ίδια μέρα. 
 • Κατά προτίμηση η επεξεργασία σοκ πρέπει να γίνεται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί.
 • Ρίχνουμε το χλώριο σοκ μόνο στα Καλαθάκια Συγκράτησης Φύλλων.
 • Στα 100 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία 1 kg. Ποτέ όμως όταν υπάρχουν κολυμβητές στην πισίνα. 
 • Σε υψηλές θερμοκρασίες ή μεγάλο αριθμό κολυμβητών, αυξάνουμε τις δόσεις

Σημειώνουμε:
 • Πρέπει να περάσουν 5 ώρες συνεχούς φιλτραρίσματος από την προσθήκη χλωρίου σοκ για να μπορούμε να κολυμπήσουμε.
 • Το χλώριο σοκ χρησιμοποιείται για να σκοτώσει τα μικρόβια, βακτηρίδια και μύκητες που έχουν συνηθίσει στην ποσότητα χλωρίου που απελευθερώνεται από τις ταμπλέτες αργής διάλυσης.
 • Το χλώριο σοκ έχει μεγάλες συγκεντρώσεις σε ορυκτά άλατα. Όταν χρησιμοποιείται άσκοπα δημιουργεί "γαλακτοειδές" νερό.
 • Χλωρίωση σοκ χρειάζεται και σε περίπτωση καταιγίδας.
 • Πάντοτε παίρνουμε δείγμα νερού σε βάθος τουλάχιστον 40 cm από την επιφάνεια του νερού, και αυτό διότι η επιφανειακή συγκέντρωση του χλωρίου δεν είναι αντιπροσωπευτική.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Το χλώριο σκόνη είναι ερεθιστικό
 • Σε περίπτωση κατάποσης, καλούμε άμεσα γιατρό
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλένουμε με άφθονο νερό και καλούμε γιατρό
 • Ξεπλένουμε τα χέρια μας μετά την επαφή με το χλώριο
 • Δεν το αναμιγνύουμε με άλλα προϊόντα
 • Αποθηκεύουμε το προϊόν καλά κλεισμένο σε ξηρό μέρος και μακριά από τα παιδιά
12Μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το pH του νερού με τη χρήση των pH PLUS & pH MINUS αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
 • Για να μειώσουμε το pH κατά 0,1 σε κάθε 100 m3 νερού, χρειαζόμαστε 1 kgr pH Minus. Ενώ, για να αυξήσουμε το pH κατά 0,1 σε κάθε 100 m3 νερού, χρειαζόμαστε 0,5 kg pH Plus.
 • Ρίχνουμε το pH Plus και το pH Minus απ’ευθείας στα καλαθάκια συγκράτησης φύλλων. Για πιο άμεση δράση του pH Plus και του pH Minus, τα διαλύουμε καλά σε δοχείο με νερό, και στη συνέχεια τα προσθέτουμε απ'ευθείας στο νερό, περιμετρικά της πισίνας.
 • Ανακυκλοφορούμε το νερό για τουλάχιστον 4 ώρες, ώστε να διαλυθεί το προϊόν ομοιόμορφα. Κατόπιν ελέγχουμε το νερό και αν χρειαστεί ξαναρυθμίζουμε, αφού όμως περάσει 1 ημέρα.
 • Για να ισορροπήσει το pH του νερού της πισίνας μας, μπορεί να περάσει και ένας μήνας. Μέχρι τότε προσθέτουμε αντίστοιχα διορθωτικό pH Plus ή pH Minus.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Το pH Plus και Minus είναι ερεθιστικό
 • Σε περίπτωση κατάποσης, καλούμε άμεσα γιατρό
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλένουμε με άφθονο νερό και καλούμε γιατρό
 • Αποθηκεύουμε τα προϊόντα καλά κλεισμένα σε ξηρό μέρος και μακριά από τα παιδιά

Σημείωση
:
 • Το ιδεώδες pH θα πρέπει να είναι μεταξύ των τιμών 7,2 και 7,6
 • Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του pH του νερού της πισίνας, μια φορά την εβδομάδα
13Ταμπλέτες χλωρίου:
 • Πάντα φροντίζουμε να υπάρχουν ταμπλέτες χλωρίου στα Καλαθάκια Συγκράτησης Φύλλων. Αν όχι, τότε θα πρασινίσει αμέσως το νερό της πισίνας μας.
 • Λόγω της αργής διάλυσής τους, ελευθερώνουν σταδιακά χλώριο και έναν σταθεροποιητή χλωρίου.
 • Δεν επηρεάζουν το pH του νερού, δεν περιέχουν άλατα (ασβέστιο, κλπ.) και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των φίλτρων, ούτε έχουν αρνητικές παρενέργειες στο νερό
 • Τοποθετούμε τις ταμπλέτες χλωρίου μόνο στα Καλαθάκια Συγκράτησης Φύλλων.
 • Στα 40 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία συντήρησης 1 ταμπλέτα μέχρι την πλήρη διάλυσή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Το χλώριο είναι ερεθιστικό
 • Σε περίπτωση κατάποσης, καλούμε άμεσα γιατρό
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένουμε με άφθονο νερό και συμβουλευόμαστε γιατρό
 • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλένουμε με άφθονο νερό
 • Αποφεύγουμε να εισπνέουμε τις αναθυμιάσεις του χλωρίου όταν ανοίγουμε το κουτί
 • Αποθηκεύουμε το προϊόν καλά κλεισμένo σε ξηρό μέρος και μακριά από τα παιδιά
14Για να ελέγξουμε το pH και το χλώριο της πισίνας μας χρησιμοποιούμε το DUAL TEST KIT pH & CHLORINE της MASTER POOL, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
 • Αφαιρούμε τα πώματα και ξεπλένουμε τα φιαλίδια.
 • Βυθίζουμε την συσκευή τουλάχιστον 40 cm κάτω από την επιφάνεια του νερού, μακριά απ’ την μονάδα φίλτρανσης και γεμίζουμε τα φιαλίδια μέχρι τη γραμμή.
 • Προσθέτουμε με ακρίβεια τις απαραίτητες σταγόνες (4 σταγόνες) PHENOL RED (κόκκινο) στο φιαλίδιο με την ένδειξη pH και τις απαραίτητες σταγόνες ΟΤΟ (άχρωμο) στο φιαλίδιο με την ένδειξη CL.
 • Επανατοποθετούμε τα πώματα και ανακατεύουμε καλά.
 • Συγκρίνουμε, στο φυσικό (ηλιακό) φως, το χρώμα του υγρού με το αντίστοιχο χρώμα δίπλα στα δοκιμαστικά φιαλίδια.
 • Ανάλογα, μειώνουμε ή αυξάνουμε το pH. Προσθέτουμε χλώριο ή, αν το χλώριο είναι πολύ, το αφήνουμε να εξατμιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Το Τεστ ενδείκνυται να γίνεται στο χάραμα ή στο σούρουπο, πάντα πριν την προσθήκη χημικών.
 • Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αλλοιώνεται ο χρωματισμός και αλλάζει τελείως. ΜΟΝΟΝ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ.
 • Το Τεστ Κιτ πρέπει να φυλάσσεται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
 • Τα μπουκαλάκια έχουν διάρκεια ζωής 1 χρόνο.
 • Η CREATOR A.E. δεν μπορεί να εγγυηθεί για την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης συσκευής Τεστ Κιτ ή φιαλιδίων.
 • Τις παραπάνω οδηγίες θα τις βρoύμε αναγραμμένες μόνο πάνω στις συσκευές τεστ κιτ της MASTER POOL.
15Η ποιότητα του νερού κάθε πισίνας καθορίζεται από μερικά χαρακτηριστικά. 'Ετσι, σαν "καθαρό και υγιεινό νερό κολυμβητικής δεξαμενής" χαρακτηρίζεται εκείνο που διαθέτει ωραία όψη (διαυγή και κρυστάλλινη) και δεν περιέχει εστίες μολύνσεων (άλγη, βακτήρια, μύκητες, ιούς).

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω, πέρα από το σύστημα ανακυκλοφορίας και φίλτρανσης του νερού της πισίνας μας, χρησιμοποιούμε και προϊόντα απολύμανσης και καθαρισμού, ώστε να διατηρείται το μικροβιακό φορτίο στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και να παραμένει το νερό κατάλληλο για κολύμβηση.

Προϊόντα Χλωρίωσης
Για τον έλεγχο του μικροβιακού φορτίου χρησιμοποιούνται διάφορα προϊόντα. Εκείνα όμως που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικότερα από τα άλλα, αλλά και ακίνδυνα για την υγεία των κολυμβητών, είναι οι σταθεροποιημένες μορφές χλωρίου, δηλαδή τα Απολυμαντικά Πρόσθετα Οργανικού Χλωρίου.

Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι:
 • Είναι βραδείας ή ταχείας διάλυσης, ώστε να καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της χλωρίωσης σοκ, όσο και της χλωρίωσης συντήρησης
 • Δεν αλλοιώνουν το pH
 • Δεν αφήνουν υπολείμματα
 • Δεν δημιουργούν δυσάρεστες οσμές

Μορφές χλωρίου στο νερό

Μετά τη τροφοδοσία του νερού της πισίνας με τα διάφορα απολυμαντικά πρόσθετα οργανικού χλωρίου, δημιουργούνται ενώσεις του χλωρίου που χαρακτηρίζονται σαν:
 • Ελεύθερο (χρήσιμο) χλώριο. Πρόκειται για τη μορφή του χλωρίου που οξειδώνει τα άλγη, τα βακτήρια, τους μύκητες, τους ιούς και τις οργανικές ουσίες που κυκλοφορούν στο νερό της πισίνας
 • Δεσμευμένο (άχρηστο) χλώριο. Πρόκειται για τη μορφή του χλωρίου, που έχοντας αντιδράσει με τα διάφορα φορτία του νερού, έχει χάσει την οξειδωτική του ικανότητα
 • Ολικό χλώριο = ελεύθερο χλώριο + δεσμευμένο χλώριο

Σημειώσεις:

 • Η συγκέντρωση του δεσμευμένου χλωρίου συνιστά το μέτρο της μόλυνσης του νερού της πισίνας.
 • Η περιορισμένη παρουσία δεσμευμένου χλωρίου υποδηλώνει σωστή χλωρίωση.
 • Η συγκέντρωση του ελεύθερου χλωρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ή 3 φορές μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του δεσμευμένου χλωρίου.
 • Η χλωρίωση σοκ βοηθά στη διατήρηση αυτής της σχέσης.
 • Για χημική ανάλυση του νερού της πισίνας σας, συμβουλευτείτε τους αντιπροσώπους του.
16Η ποιότητα του νερού της πισίνας επηρεάζεται και από τα λεγόμενα φορτία που είναι τα άλγη, τα βακτήρια & οι ιοί και τα μέταλλα. Η κατανόηση των παραγόντων αυτών επιτρέπει την ταχεία επίλυση τυχόν προβλημάτων με το νερό.

Άλγη
Τα άλγη είναι μονο/πολυκυτταρικές μορφές ζωής, πρασίνου ή καφέ χρώματος, που πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα στο νερό με την παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας και του διοξειδίου του άνθρακα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται γλοιώδες επιφανειακό στρώμα στον πυθμένα και τα τοιχεία της πισίνας, πράσινων ή/και καφέ κηλίδων, και επίσης πρασινίζει το νερό.

Σημειώνουμε:
 • Για να εμποδίσουμε τον πολλαπλασιασμό των άλγεων χρησιμοποιούμε ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ τακτικά Αλγοκτόνο. Επίσης, βουρτσίζουμε μια φορά την εβδομάδα τα τοιχώματα και τον πυθμένα. Τέλος, διατηρώντας τα φίλτρα καθαρά και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό αποτρέπουμε τον σχηματισμό άλγεων στην πισίνα μας.
 • Ένα απ’ τα πλεονεκτήματα της πισίνας με επένδυση μεμβράνης, είναι ο πολύ εύκολος καθαρισμός της από άλγη, σε αντίθεση με τις βαμμένες πισίνες ή τις πισίνες με πλακάκια.

Βακτήρια & ιοί

Τα βακτήρια και οι ιοί, είναι μονοκύτταροι οργανισμοί ικανοί να πολλαπλασιαστούν σε αφιλτράριστο ή μη επαρκώς χλωριωμένο νερό. Συνιστούν το μικροβιακό φορτίο της πισίνας και αποτελούν εστίες μόλυνσης ικανές να προκαλέσουν ακόμα και πολύ σοβαρά προβλήματα στους κολυμβητές.

Η σωστή χρήση του Αλγοκτόνου* είναι από τους πρωταρχικούς παράγοντες προστασίας της πισίνας, τόσο ενάντια στα άλγη όσο και ενάντια στα βακτήρια και τους ιούς.
Δοσολογία: Στα 100 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία συντήρησης 0,5 lt ανά 20ήμερο.
* Το Αλγοκτόνο χρησιμοποιείται κυρίως για προληπτικούς και όχι κατασταλτικούς λόγους.

Μέταλλα
Τα ίχνη των μετάλλων που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό της πισίνας δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των κολυμβητών, τουλάχιστον στις συγκεντρώσεις που συναντώνται συνήθως.

Αντίθετα, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της πισίνας, καθώς νερό με υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικών ιόντων εμποδίζει τη σωστή αποσύνθεση των χημικών προϊόντων. Με άλλα λόγια τα χημικά γίνονται αναποτελεσματικά, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία μικροβιακού φορτίου και στο χρωματισμό του νερού.

Δηλαδή,  
 • Το νερό είναι θολό  
 • Η συντήρηση της πισίνας γίνεται ακριβή  
 • Τα προϊόντα επεξεργασίας είναι ανεπαρκή

Σημαντικό:
Η χλωρίωση σοκ ασκεί οξειδωτική δράση στα μέταλλα, με αποτέλεσμα να συγκρατούνται από τα φίλτρα ή να καθιζάνουν στον πυθμένα, απ’όπου απορροφώνται με την αναρροφητική σκούπα.
17

Το pH είναι ο δείκτης που προσδιορίζει το βαθμό οξύτητας ή αλκαλικότητας του νερού:
α) pH μικρότερο του 7 χαρακτηρίζεται ως όξινο
β) pH μεγαλύτερο του 7 χαρακτηρίζεται ως αλκαλικό

Ιδανικό pH είναι αυτό που διατηρείται ελαφρά αλκαλικό, δηλαδή στο εύρος των τιμών 7,2 - 7,6.

Οι Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του pH είναι:
 • Εξωτερικοί παράγοντες, όπως η σκόνη, η θερμοκρασία κλπ.
 • Ο περιβάλλων χώρος (λουλούδια, γρασίδι, κλπ.)
 • Οξέα και ακαθαρσίες από τους λουόμενους

Είναι απαραίτητο να έχουμε ισορροπημένο pH  (7,2 - 7,6) για τους εξής λόγους:

 • Η σωστή επεξεργασία του νερού εξαρτάται πάντα από το pH.
 • Η μέγιστη αποτελεσματικότητα των προϊόντων απολύμανσης που χρησιμοποιούμε, επιτυγχάνεται μόνο με ισορροπημένο pH. Αν η τιμή του pH δεν είναι ισορροπημένη, τότε χρησιμοποιούμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες χημικών και αυξάνουμε τα λειτουργικά έξοδα της πισίνας μας.
 • Το pH του δέρματος και των ματιών είναι γύρω στο 7,5. Μη ισορροπημένο pH σημαίνει ερεθισμός στα μάτια και στο δέρμα.
 • Με υψηλό pH επικάθονται άλατα στα τοιχεία και τον πυθμένα της πισίνας.

Σημειώνουμε:

Το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε και ρυθμίζουμε αν χρειαστεί, πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, είναι το pH.

Αναλυτικά:


Α) Όταν το pH είναι υψηλό, άνω του 7,6 (αλκαλικό) :
 • Το νερό χάνει την κρυσταλλική του όψη και εξουδετερώνει τη φυσική οξύτητα του δέρματος (pH 5,5).
 • Όταν το pH υπερβεί την τιμή του 8, τότε το νερό της πισίνας μας προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα και στα μάτια των κολυμβητών.
 • Μειώνεται δραματικά η αποτελεσματικότητα των χημικών προϊόντων. π.χ. το χλώριο είναι 5 φορές δραστικότερο σε νερό με pH 7,2 απ' ότι σε νερό με pH 8.
 • O συνδυασμός αλκαλικότητας (υψηλό pH) και σκληρότητας (πολλά άλατα) στο νερό της πισίνας έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία επικαθίσεων αλάτων στην επιφάνεια της πισίνας.

Δηλαδή,

 • Το νερό είναι θολό
 • Η συντήρηση της πισίνας είναι ακριβή
 • Τα προϊόντα επεξεργασίας είναι ανεπαρκή
 • Ερεθίζονται τα μάτια και το δέρμα
 • Επικάθονται άλατα

Β) Όταν το pH είναι χαμηλό, κάτω του 7,2 (όξινο):
 • Το νερό με όξινα χαρακτηριστικά παρουσιάζει ισχυρές οξειδωτικές ικανότητες με αποτέλεσμα να οξειδώνει τα μεταλλικά στοιχεία και να προσβάλει τα αλκαλικά υλικά (αρμοί, τσιμεντοκονία, κλπ.) της δεξαμενής. Ακόμα και οι ανοξείδωτες σκάλες οξειδώνονται.
 • Ακόμη, ευνοεί τον σχηματισμό ενώσεων που προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια των κολυμβητών και είναι η αιτία της δυσάρεστης οσμής του χλωρίου.

Δηλαδή,
 • Δημιουργείται διάβρωση
 • Πονάνε τα μάτια
 • Μυρίζει έντονα χλώριο     

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ  ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ pH ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 7,2 ΚΑΙ 7,6 ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ:
 • Διαυγές νερό
 • Ασφαλή κολύμβηση
 • Οικονομία στα χημικά προϊόντα
18Το νερό της πισίνας χαρακτηρίζεται από μερικούς παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του λειτουργικού της κόστους (κατανάλωση χημικών προϊόντων). Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του νερού και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη δράση των χημικών προϊόντων.

Οι Παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική ισορροπία του νερού είναι:
 • Η φυσική ισορροπία (χημική ανάλυση) του νερού
 • Η συχνότητα φίλτρανσης της πισίνας
 • Η θερμοκρασία του νερού
 • Η έκθεση του νερού στον ήλιο (φωτοσύνθεση)
 • Οι πηγές μόλυνσης της πισίνας {το περιβάλλον (φύλλα, γύρη, σκόνη κ.λπ.), η υγιεινή του περιβάλλοντος χώρου και ο αριθμός των κολυμβητών}
19

Η χρήση της οπλισμένης μεμβράνης σαν τελική επιφάνεια μιας πισίνας έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από 40 περίπου χρόνια. Από τότε το υλικό αυτό έχει γνωρίσει μεγάλη εξέλιξη και άνοδο σε σημείο που σήμερα οι περισσότερες από τις μισές πισίνες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν την οπλισμένη μεμβράνη σας τελική επιφάνεια.

Όπως όλες οι τελικές επιφάνειες έτσι και αυτή θέλει την φροντίδα της. Ένα από τα πλεονεκτήματα όμως της πισίνας με επένδυση μεμβράνης, είναι η αντιμυκητική της προστασία και ο εύκολος καθαρισμός της από άλγη, σε αντίθεση με τις βαμμένες πισίνες ή τις πισίνες με πλακάκια.    

Το κατεξοχήν καθαριστικό για την μεμβράνη είναι το καθαριστικό μεμβράνης. Το καθαριστικό μεμβράνης χρησιμοποιείται κάθε 2 - 4 μέρες για τον καθαρισμό της γραμμής του νερού. Στη γραμμή του νερού επικάθονται σκόνες, άλατα, λάδια και ρύποι που αφαιρούνται δύσκολα και αλλοιώνουν την αισθητική της πισίνας σας αν δεν αντιμετωπίζονται συστηματικά. Για να καθαρίσετε τη μεμβράνη ακολουθείσθε τα παρακάτω βήματα:

 • Ρίξτε λίγο καθαριστικό σε ένα μαλακό σφουγγάρι και τρίψτε ελαφρά τη μεμβράνη στο ύψος της γραμμής του νερού.
 • Αφήστε 3-5 λεπτά και ξεπλύνετε με το νερό της πισίνας.
 • Σε περίπτωση που η γραμμή του νερού παραμένει, ανεβάστε τη στάθμη του νερού ώστε να καλυφθεί η γραμμή και προσθέστε χλώριο shock. Τις επόμενες μέρες συμπληρώνετε νερό, ώστε να παραμένει η γραμμή κάτω από το νερό και διατηρήστε το επίπεδο του χλωρίου συνεχώς ψηλά. Μετά από μερικές μέρες η γραμμή του νερού θα καθαρίζει πολύ πιο εύκολα.


Συστήνεται επίσης να καθαρίζετε το κάτω μέρος του επιχειλίου και τον οδηγό της μεμβράνης κάθε μήνα. Το καθαριστικό μεμβράνης έχει διάρκεια ζωής 2 χρόνια και είναι κατά 90% βιοδιασπώμενο. 

Εκτός του καθαριστικού της μεμβράνης το οποίο εξασφαλίζει κυρίως τον καθαρισμό των επικαθήσεων που μπορεί να αναπτυχθούν στην ίσαλο γραμμή πρέπει επίσης να γνωρίζετε τα εξής για την προστασία της:

 • Μην ρίχνετε ποτέ απευθείας τα χημικά σε στερεά μορφή στην πισίνα γιατί η άμεση επαφή τους με τη μεμβράνη προκαλεί τον αποχρωματισμό της.
 • Η ύπαρξη νερού στην πισίνα όλο τον χρόνο ελαχιστοποιεί τις συστολοδιαστολές λόγω των καιρικών συνθηκών, και έτσι προστατεύει την μεμβράνη από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας συμβάλλοντας στην μακροζωία της.
 • Αν διατηρείτε άδεια την πισίνα σας κατά την χειμερινή περίοδο αποφύγετε το απότομα γέμισμα της με νερό όταν αποφασίσετε να την θέσετε πάλι σε λειτουργία καθώς μπορεί να επιτευχθεί μερική αποκόλληση της μεμβράνης στα σημεία κουμπώματος της.
20Για να έχουμε κρυστάλλινο νερό, θα πρέπει να φιλτράρουμε τις απαραίτητες ώρες. Η ανακύκλωση του συνολικού όγκου του νερού γίνεται 1-4 φορές το 24ωρο ανάλογα με την θερμοκρασία του νερού.

Επομένως:
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 12οC, τότε φιλτράρουμε για 3 ώρες.
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 13οC - 20οC, τότε φιλτράρουμε για 6 ώρες.
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη από 21οC - 30οC, τότε φιλτράρουμε για 9 ώρες.
 • Όταν η θερμοκρασία νερού είναι μεγαλύτερη από 30οC, τότε φιλτράρουμε για 12 ώρες.

Συμβουλές:

 • Τα 3/4 των ωρών λειτουργίας των μηχανημάτων πρέπει να είναι με το φως της μέρας (12:00-14:00 οπωσδήποτε) και ειδικότερα τις ώρες που η χρήση της πισίνας είναι εντονότερη. Και αυτό διότι το νερό επηρεάζεται από τον ήλιο (φωτοσύνθεση) και από τα οξέα των κολυμβητών. Όσο πιο πολύ φιλτράρουμε, τόσο καλύτερη ποιότητα νερού έχουμε και τόσο μεγαλύτερη οικονομία κάνουμε στα χημικά.
 • Σε διακοπή ρεύματος ο χρονοδιακόπτης απορυθμίζεται και πρέπει να ρυθμιστεί ξανά στη σωστή ώρα.
 • Δεν βάζουμε μεγαλύτερες ποσότητες χημικών από τις συνιστώμενες και δεν κάνουμε χρήση σκόνης σοκ μαζί με αλγοκτόνο ή pH την ίδια μέρα, διότι χάνεται η κρυστάλλινη όψη του νερού. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του νερού, συνεπώς και οι ώρες φίλτρανσης, τόσο ταχύτερα λυώνουν οι ταμπλέτες χλωρίου.
 • Το χλώριο (σε οποιαδήποτε μορφή), μπαίνει πάντοτε και μόνον στα καλαθάκια, γιατί αλλιώς δημιουργεί άσπρους ανεξίτηλους λεκέδες στην επιφάνεια.
 • Το νερό της πισίνας δεν πρέπει να μείνει χωρίς χλώριο, ιδίως όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, διότι θα πρασινίσει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό φροντίζουμε να υπάρχουν πάντα οι απαραίτητες ταμπλέτες στα Καλαθάκια Συγκράτησης Φύλλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνινα φίλτρα, σε compact συστήματα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κροκιδωτικό ή ταμπλέτες Triplex (πολυταπλέτες). Αυτά τα φίλτρα έχουν πολύ μικρή διαπερατότητα (15 & 6μ) για να παρακρατούν τα μικροσωματίδια. Με τη χρήση κροκιδωτικού θα "μπουκώσουν" και ίσως σπάσουν τα στεφάνια!
 • Πάντα θέτουμε την αντλία εκτός λειτουργίας πριν αλλάξουμε τα φίλτρα, ούτως ώστε να αποφύγουμε πιθανή βλάβη στα φίλτρα ή στο δίκτυο σωληνώσεων ή βλάβη στην αντλία.
 • Το συχνό πλύσιμο των φίλτρων είναι σημαντικότατος παράγοντας διατήρησης κρυστάλλινου νερού. Τα πάνινα φίλτρα πρέπει να πλένονται μια φορά το μήνα στο πλυντήριο με απορρυπαντικό στους 30οC - 40οC.
 • Πριν και μετά από κάθε σκούπισμα του πυθμένα, πρέπει να καθαρίζουμε καλά τα φίλτρα.
 • Στα συστήματα καθαρισμού που διαθέτουν πάνινα φίλτρα, εάν δεν είναι καθαρά, μπορεί να σπάσουν τα “στεφάνια” που τα συγκρατούν, αλλά και να καεί η αντλία.

Όταν η εμφάνιση του νερού δεν είναι ιδανική (πράσινο νερό, κλπ.):
 • Ελέγχουμε και ρυθμίζουμε το pH
 • Κάνουμε χλωρίωση σοκ, αφού έχει ρυθμιστεί pH
 • Φιλτράρουμε συνέχεια, βάζοντα την αντλία ανακυκλοφορίας σε θέση συνεχούς λειτουργίας
 • Eάν υπάρχουν πάνινα φίλτρα, αλλάζουμε τα φίλτρα 2-3 φορές την ημέρα
21ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνινοι φιλτρόσακοι, διατηρούμε πάντοτε τα φίλτρα καθαρά.

 • Μια φορά το μήνα τα πλένουμε με απορρυπαντικό στο πλυντήριο στους 30οC - 40οC.
 • Εάν στα πάνινα φίλτρα υπάρχουν επικαθήσεις αντιηλιακών λαδιών, τα πλένουμε με απορρυπαντικό για τα πιάτα.
 • Ανά 3-5 μέρες καθαρίζουμε τη γραμμή του νερού με το Καθαριστικό Αλκαλικής Βάσης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν φίλτρα φυσιγγίου (cartridge), o καθαρισμός γίνεται από 10 - 20 μέρες ανάλογα με τον όγκο νερού.
22Βασικές αρχές:
 • Πάντα αρχίζουμε από τον έλεγχο του pH.
 • Το pH πρέπει να είναι μεταξύ 7,2 -7,6
 • Αν το pH είναι υψηλό, ερεθίζεται το δέρμα και επικάθονται άλατα στην πισίνα.

pH minus (-)
Δοσολογία: Για 100 m3 νερού και για να μειώσουμε το pH κατά 0,1 βαθμό, προσθέτουμε 1 kg pH minus.
Τρόπος χρήσης: Ρίχνουμε τη σκόνη απευθείας στα καλαθάκια ή για πιο άμεση δράση, διαλύουμε τη σκόνη σε κουβά με νερό και ρίχνουμε περιμετρικά της πισίνας. Ανακυκλοφορούμε το νερό για 5 ώρες. Κατόπιν, ελέγχουμε το νερό και αν χρειαστεί, ξαναρυθμίζουμε μετά από 1 μέρα.

pH plus (+)
Δοσολογία: Για 100 m3 νερού και για να αυξήσουμε το pH κατά 0,1 βαθμό, προσθέτουμε 0,5 kg pH plus.
Τρόπος χρήσης: Ρίχνουμε τη σκόνη απευθείας στα καλαθάκια ή για πιο άμεση δράση, διαλύουμε τη σκόνη σε κουβά με νερό και ρίχνουμε περιμετρικά της πισίνας. Ανακυκλοφορούμε το νερό για 5 ώρες. Κατόπιν, ελέγχουμε το νερό και αν χρειαστεί, ξαναρυθμίζουμε μετά από 1 μέρα.

Χλώριο “Shock”
Δοσολογία: Για 100 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία,1 kg χλωρίου σε μορφή σκόνης.
Τρόπος χρήσης: Κάνουμε χλωρίωση σοκ στο ξεκίνημα κάθε σεζόν, κάθε φορά που αλλάζουμε πλήρως το νερό της πισίνας ή όταν το νερό φαίνεται να χάνει την κρυστάλλινη όψη του. Τοποθετούμε τη σκόνη μόνο στα καλαθάκια. Η χλωρίωση σοκ πραγματοποιείται για να καταστρέψουμε όλα τα βακτήρια, μύκητες και μικρόβια, που έχουν αποκτήσει άμυνα στις ταμπλέτες. Δεν κάνουμε χρήση σκόνης μαζί με αλγοκτόνο ή pH την ίδια μέρα.

Ταμπλέτες χλωρίου

Δοσολογία: Για 40 m3 νερού χρησιμοποιούμε 1 ταμπλέτα, αργής διάλυσης μέχρι την πλήρη εξάντληση της:
Τρόπος χρήσης: Τοποθετούμε τις ταμπλέτες μόνο στα καλαθάκια συγκράτησης φύλλων. Ελέγχουμε το νερό σε περίπτωση που χρειαστεί κι άλλη ταμπλέτα. Πάντα να υπάρχουν ταμπλέτες στα καλαθάκια, αλλιώς θα πρασινίσει το νερό.

Αλγοκτόνο
Δοσολογία:
Για 100 m3 νερού χρησιμοποιούμε δοσολογία, 0,5 lt αλγοκτόνου κάθε 20 μέρες.
Τρόπος χρήσης: Ρίχνουμε το αλγοκτόνο περιμετρικά της πισίνας. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο προληπτικά, για να περιορίζεται η δημιουργία και οι επικαθήσεις άλγεων, οι οποίες απομακρύνονται δύσκολα.
23Βασικές ενέργειες για τη συντήρηση της πισίνας:
 • Διατηρούμε το χώρο του μηχανοστασίου πάντα στεγνό και καλά εξαεριζόμενο.
 • Μια φορά την εβδομάδα καθαρίζουμε τη μεμβράνη στη “γραμμή του νερού”. Για τον καθαρισμό ρίχνουμε καθαριστικό αλκαλικής βάσης σε ένα σφουγγάρι και τρίβουμε καλά. Όταν υπάρχει μεμβράνη και η πισίνα είναι άδεια, και αν υπάρχουν άλατα, χρησιμοποιούμε ειδικό καθαριστικό τύπου Viacal.
 • Oι διεθνείς προδιαγραφές επιβάλλουν, για τις επαγγελματικές πισίνες, την αναπλήρωση 100 λίτρων νερού ανά λουόμενο τη μέρα.
 • Σε περίπτωση που η τελική επιφάνεια της πισίνας είναι με μεβράνη, τότε δεν ρίχουμε ποτέ στερεά χημικά προϊόντα όπως ταμπλέτες χλωρίου, χλώριο σκόνη και PH minus κατευθείαν στο νερό, γιατί θα δημιουργηθούν λεκέδες στη μεμβράνη. Τα χημικά τα τοποθετούμε είτε στα καλαθάκια των Skimmer είτε σε ειδικές συσκευές όπως ο χλωριωτής ταμπλετών.
 • Όσο γεμίζουμε την πισίνα μας με νερό, προσέχουμε να μην ξεκουμπωθεί ο οδηγός της μεμβράνης περιμετρικά κάτω από το επιχείλιο.
 • Ανεπαρκής καθαρισμός των φίλτρων μπορεί να καταστρέψει τα στεφάνια ή να δημιουργήσει ακόμη και βλάβη στις αντλίες, ή να υπάρξει απώλεια της χημικής ισορροπίας του νερού. Για τα compact συστήματα πριν & μετά από κάθε σκούπισμα του πυθμένα οπωσδήποτε αλλάζουμε ή καθαρίζουμε τα φίλτρα. Για τα φίλτρα άμμου συνιστώνται ανάστροφες πλύσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Δεν αφήνουμε την πισίνα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς νερό, και ιδίως αν δεν υπάρχει σκέπαστρο.
 • Χαμηλή στάθμη νερού προκαλεί βλάβη στις αντλίες.
 • Διατηρούμε τη στάθμη στα 3/4 του skimmer.
 • Κάθε 2 με 3 χρόνια το πολύ κάνουμε service στην αντλία μας.


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΑΣ
Εγγραφείτε τώρα και ενημερωθείτε έγκαιρα, υπεύθυνα και ολοκληρωμένα για ό,τι αφορά τη πισίνα σας, στις καλύτερες τιμές, με τα πλέον αξιόπιστα και επώνυμα προϊόντα και πλήρη κάλυψη εγγυήσεων.
Μάθετε τα νέα & τις προσφορές μας
Γνωριστε την νανοτεχνολογια τηΣ Masterpool & Spa

Αποκτήστε και εσείς ονειρεμένο αστρικό φωτισμό. Φωτίστε τον περιβάλλοντα χώρο σας με το υπερσύγχρονο αυτό υλικό, χωρίς καλώδια και χωρίς ρεύμα.


19-04-2018
ΑΣΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑ
Αποκτήστε και εσείς ονειρεμένο αστρικό φωτισμό. ... Περισσότερα...

Ειδικη Προσφορα
Κερδιστε εωΣ 40%

Service, χημικά και ανταλλακτικά στην καλύτερη ποιότητα και τιμή.

Εγγραφείτε τώρα ή επικοινωνήστε με τους κατά τόπους συνεργάτες μας και απολαύστε προνόμια παράδοσης κατ’ οίκον (home delivery), και προσφορές έως και 40%.


06-04-2015
ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
Service, χημικά και ανταλλακτικά στην καλύτερη ποιότητα ... Περισσότερα...

Ανακαινιση ΠισιναΣ σε ελαχιστο
χρονο και κοστοΣ

Λύστε μια για πάντα το πρόβλημα των διαρροών στην πισίνα σας και αναβαθμίστε την με σύγχρονα, οικολογικά, μη τοξικά υλικά.

Οι συνεργάτες της Master Pool προσφέρουν εκτός των άλλων, υπηρεσίες μόνωσης, επισκευής και ανακαίνισης, με τα πλέον αξιόπιστα και επώνυμα προϊόντα, και πλήρη κάλυψη εγγυήσεων.


05-04-2015
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
Λύστε μια για πάντα το πρόβλημα των διαρροών στην πισίνα ... Περισσότερα...

The Standard
Pool

Πλήρης κατασκευή που συνδυάζει ταχύτητα, ακρίβεια, λειτουργικότητα και οικονομία.

 • Ταχύτατη σκυροδέτηση και άριστες εσωτερικές επιφάνειες, με συναρμολόγηση ειδικού καλουπιού σκυροδέτησης, γαλλικής προέλευσης.
 • Μόνωση-τελικές επιφάνειες με ειδικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πιστοποιημένα – μη τοξικά υλικά.
 • Compact συστήματα εξαιρετικής φίλτρανσης – ανακυκλοφορίας που δεν απαιτούν υπόγεια μηχανοστάσια και περίπλοκα δίκτυα.

12-01-2015
STANDARD POOL
Πλήρης κατασκευή που συνδυάζει ταχύτητα, ακρίβεια, ... Περισσότερα...

The Luxury
Pool

Ιδιαίτερων απαιτήσεων έργα με αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών

 • Πισίνες με πλευρικό καταρράκτη ή περιμετρική υπερχείλιση (infinity pool) και μαρμάρινα τελειώματα.
 • Τελικές επιφάνειες με επένδυση μεμβράνη ψηφίδα, γυάλινη ψηφίδα, pearl finish, ή τύπου βότσαλο (pebble).
 • Επιλογή από Υδρομασάζ, κανόνια νερού, καταρράκτες, jet – stream, οπτικά εφέ LED RGB και οπτικές ίνες.

04-03-2015
LUXURY POOL
Ιδιαίτερων απαιτήσεων έργα με αισθητικό αποτέλεσμα ... Περισσότερα...


Δείτε τα νέα και τις προσφορές μας, κάνοντας κλικ